Tietosuoja

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Guesthouse Husky suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tällä tietosuojaselosteella kerromme palvelujemme käyttäjille kuinka käsittelemme heidän henkilötietojaan. Kun asiakas käyttää Guesthouse Huskyn palveluita, hän hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot. Keräämämme asiakastiedot voidaan eritellä käyttäjän itsensä antamiin sekä kävijäanalytiikasta kerättyihin tietoihin.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä:
Guesthouse Husky Oy
Hirviniementie 65, 99800 Ivalo
Y-tunnus: 2336698-8
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saa lisätietoja Guesthouse Huskysta [email protected]

Mitä tietoja asiakkaasta kerätään?

Mahdollisia kerättäviä tietoja ovat:

Käyttäjän itsensä antamat tiedot:

 • Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi ja passin tai id-numero muilla kuin pohjoismaalaisilla
 • Palvelujen käytöstä analytiikan avulla kerätyt tiedot

Verkkosivuston selaustiedot ja päätelaitteen tunnistetiedot:

 • Tietojen päälähde on asiakas itse.
 • Lisäksi voimme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esim. Booking.com, TripAdvisor jne.

Mihin käytämme asiakkaan henkilötietoja?

Henkilötietoja käytetään:

 • Käytettävän ja turvallisen palvelun tuottamiseen
 • Markkinoinnin ja myynnin parantamiseen sekä kohdentamiseen
 • Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittämiseen
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Pakollisiin viranomaisilmoituksiin

Miten säilytämme ja suojaamme asiakkaan henkilötietoja?

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, luovuttamiselta, muuttamiselta, siirtämiseltä ja muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Guesthouse Husky säilyttää asiakastietoja pääasiallisesti omissa toimitiloissaan Suomessa. Käyttämämme palvelimet on suojattu asianmukaisesti tietomurtoja vastaan.

Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuka käsittelee henkilötietoja ja pääsee käsiksi niihin?

Asiakastietoihin on pääsy vain Guesthouse Huskyn omilla työntekijöillä. Henkilökunta on ohjeistettu käyttämään tietoja turvallisesti ja vastuullisesti.

Tietojen hallinnasta vastaa:
Guesthouse Husky Y-tunnus: 2336698-8, Hirviniementie 65, 99800 Ivalo

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme käyttää niitä tässä selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Lisäksi joitain tietoja säilytetään kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen todistamiseksi.

Asiakasta koskeva henkilötieto voidaan poistaa pyynnöstä ja tällöin tietoa ei enää käytetä tässä selosteessa listattuihin tarkoituksiin niiltä osin kuin poistopyyntö ei ole ristiriidassa lain vaatimusten kansa.

Lainsäädäntö asettaa osalle asiakastiedoista velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. kirjanpitolaki määrittelee pidempiä säilytysaikoja kirjanpitoaineistolle.

Millaisia oikeuksia asiakkaalla on?

Asiakkaalla on oikeus:

 • Saada tulosteet Guesthouse Huskyn tietojärjestelmästä löytyvistä henkilötiedoista.
 • Pyytää itseä koskevien henkilötietojen poistamista tai oikaisemista.
 • Tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Jos asiakastietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen (esim. markkinointilupa), asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Asiakas voi tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä Guesthouse Huskyyn. Jos emme pysty lainsäädännöllisistä syistä toteuttamaan poisto- tai muokkauspyyntöä tietyiltä osin, ilmoitamme asiakkaalle asiasta.

Evästeistä (”cookies”)

Guesthouse Husky voi käyttää verkkosivuillaan evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa. Evästeet ovat käyttäjän laitteen internetselaimen ja palvelimen välisiä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään mm. asiakkaan kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Asetetut evästeet säilyvät käyttötarpeesta riippuen selaimessa muutamasta tunnista muutamaan päivään.

Käytämme sivustollamme Google Analyticsia, jonka kävijätilastojen perusteella pystymme parantamaan sivujamme. Tilastot ovat anonyymeja ja yksittäistä kävijää ei voi tunnistaa, emmekä voi seurata yksittäisen kävijän tekemisiä emmekä kohdenna markkinointia. Jos haluat lukea Googlen evästekäytännöistä, täältä löydät lisätietoa: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi .

Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Seuraavista linkeistä löydät ohjeet siihen, miten muokkaat selaimesi evästeasetuksia. Huomioi, että nämä linkit vievät ulkopuolisille sivustoille, enkä ota vastuuta niiden sisällöstä:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox: https://support.mozilla.org/fi/kb/evasteiden-paalle-ja-poiskytkeminen

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Muilta sivuilta upotettu sisältö

Sivuilla voi olla upotettua sisältöä, kuten videoita YouTubesta omalta Youtube-kanavaltamme. Tällaisen upotetun sisällön avaaminen on sama asia kuin se, että kävisit kyseisellä sivustolla eli käytännössä YouTubessa. Nämä kolmannen osapuolen sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden ja mahdollisten lainsäädännön muutosten vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista ilmoitamme rekisteröityneille asiakkaillemme. Uusi tietosuojaseloste julkaistaan Guesthouse Huskyn nettisivuilla.

Yhteydenotto

Asiakas voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja/tai markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:
[email protected]
Guesthouse Husky Oy, Y-tunnus: 2336698-8, Hirviniementie 65, 99800 Ivalo

Tervetuloa kokemaan ikimuistoisia elämyksiä!

Tervetuloa kokemaan ikimuistoisia elämyksiä!

Huskysafarimme ovat suosittuja pienen ryhmäkoon vuoksi, joten varaa heti!